2019 Hysbysiad Gwyliau Blwyddyn Newydd Smart Road

Annwyl yr holl gwsmeriaid,

Blwyddyn Newydd Dda!

Diolch am flynyddoedd o gefnogaeth i olau stryd solar deallus Road Smart. Gwerthfawrogir eich busnes, ac rydym yn falch o fod yn ddarparwr golau solar. Gobeithio y gallwn barhau â'n cydberthnasau busnes da a rhyngweithio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Wrth i wyliau blwyddyn newydd Tsieineaidd ddod, hoffem roi gwybod i chi ein gwyliau o Ionawr 28ain i Chwefror 11, cyfanswm o 15 diwrnod.

Unwaith eto, mae blynyddoedd newydd yn dymuno orau i chi a'ch teulu.

Yn gywir

Technreat Electronics Technology Limited


1.1